Over CMMRD

Het bi-allelisch Lynch syndroom is een erfelijke ziekte die veroorzaakt wordt door twee foutjes in het erfelijk materiaal waardoor kinderen en volwassenen een verhoogde kans hebben om verschillende vormen van kanker te krijgen.

Andere benamingen zijn:

  • De term “bi-allelisch” kan ook wel vertaald worden met “dubbel ” Lynch syndroom.
  • Constitutional MisMatch Repair-Deficiency (CMMRD) is de internationale benaming.

Onbekend
Het is nog niet goed bekend hoe vaak het bi-allelisch Lynch syndroom bij kinderen voorkomt omdat het nog een relatief onbekend syndroom is. Bij lang niet alle kinderen zal de diagnose dan ook gesteld zijn.

Oorzaak
Ieder persoon heeft ongeveer 20.000 verschillende genen. Eigenlijk zijn dit er 40.000, want van elk gen heeft iedereen 2 exemplaren. De genen zijn verpakt in de chromosomen en bevinden zich in alle cellen van het lichaam.

CMMRD syndroom wordt veroorzaakt door foutjes in de zogenaamde mismatch repair genen: MSH2, PMS2, MLH1 en MSH2. Is er sprake van een mutatie op 1 van deze genen dan is er sprake van het Lynch syndroom. Bij kinderen met het CMMRD syndroom bevindt zich een foutje (een mutatie) in beide exemplaren van één van de mismatch repair genen. De ene is geërfd van vader via de zaadcel, de andere van moeder via de eicel.

Mismatch repair genen
Wanneer een cel zich deelt in twee cellen moeten beide cellen zelf het volledige genetische materiaal van alle chromosomen krijgen. Daarom wordt het DNA van de chromosomen eerst verdubbeld, voordat de cellen zich gaan delen. Tijdens het verdubbelen van het DNA worden foutjes gemaakt. Deze foutjes worden normaal weer hersteld door het mismatch repair systeem. Wanneer er iets mis is met het mismatch repair systeem worden foutjes in het DNA niet hersteld en kan een kankercel ontstaan.

Kenmerken
Een groot deel van de kinderen met het bi-allelisch Lynch syndroom heeft meerdere lichtbruine vlekken op de huid. Deze cafe-au-lait vlekken lijken veel op de cafe-au-lait vlekken die bij neurofibromatose type 1 voorkomen maar zijn vaak minder scherp begrensd. Ook kunnen sproetjes in de oksels en liezen voorkomen, net als bij kinderen met neurofibromatose type 1 wordt gezien.

Verhoogd risico
Kinderen met het bi-allelisch Lynch syndroom hebben een verhoogde kans om bepaalde vormen van kanker te krijgen. Er bestaat vooral een verhoogde kans op het krijgen van verschillende vormen hersentumoren (onder andere glioblastoma multiforme, oligodendroglioom, medulloblastoom), leukemie, lymfomen, maag- en darmtumoren en andere Lynch gerelateerde tumoren. Daarnaast worden ook andere typen tumoren beschreven zoals een Wilms tumor. Het bi-allelisch Lynch syndroom wordt pas sinds kort herkend en dat betekent dat er nog andere tumoren bij kunnen komen.

Bloedonderzoek
Wanneer er aan het bi-allelisch Lynch syndroom wordt gedacht kan door middel van bloedonderzoek geprobeerd worden om de verantwoordelijke foutjes in het erfelijk materiaal op te sporen.